Actief op school

De Ouderraad

De ouderraad houdt zich bezig met het welzijn van de kinderen.
Dit doet zij door het (mede)organiseren van diverse activiteiten in het schooljaar, zoals Sinterklaas, kerst en de avondvierdaagse. Daarnaast zorgt ze ervoor dat de communicatielijnen tussen directie en ouders en tussen ouders onderling  open blijven. Diverse thema’s komen op de agenda zoals organisatie van voor-, tussen- en naschoolse opvang en verkeersveiligheid. Ook organiseert de ouderraad info-en ouderavonden. De ouderraad is een schakel tussen de ouders en de school. We vergaderen ongeveer eens per maand en verdelen de taken onder de leden. Lees meer

 

MEDEZEGGENSCHAPS­RAAD

De MR van de Regenboog bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Beide locaties zijn in  de MR vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad is bereikbaar via:
mr@onzeregenboog.nl
(Lees meer)
Een nieuw huishoudelijk reglement is in de maak.

Oudergeleding

Saskia Mouw (W’laan)
Bjørn Volkerink (W’laan)
Roland Jansen (R’laan)
Arno Simons (R’laan)

Personeelsgeleding

Tineke van Dalfsen
Katinka van Loevesijn (R’laan)
Ilse van Helden
Sietske Nota (W’laan)
Wijbrand Keuning heeft als adviseur zitting in de MR.
Notulen van de MR.

Leerlingenraad

Dit is een raad van onze school met leerlingen uit groep 5 t/m 8. Er zijn echte verkiezingen gehouden. Er is ook campagne gevoerd. We zijn blij dat we een leerlingenraad hebben want nu kunnen kinderen ook meebeslissen.

Verslagen van de Wevelaan

Verslagen van de Regentesselaan