Actief op school

De Ouderraad

De ouderraad houdt zich bezig met het welzijn van de kinderen.
Dit doet zij door het (mede)organiseren van diverse activiteiten in het schooljaar, zoals Sinterklaas, kerst en de avondvierdaagse. Daarnaast zorgt ze ervoor dat de communicatielijnen tussen directie en ouders en tussen ouders onderling  open blijven. Diverse thema’s komen op de agenda zoals organisatie van voor-, tussen- en naschoolse opvang en verkeersveiligheid. Ook organiseert de ouderraad info-en ouderavonden. De ouderraad is een schakel tussen de ouders en de school. We vergaderen ongeveer eens per maand en verdelen de taken onder de leden. Lees meer

Leerlingenraad

Dit is een raad van onze school met leerlingen uit groep 5 t/m 8. Er zijn echte verkiezingen gehouden. Er is ook campagne gevoerd. We zijn blij dat we een leerlingenraad hebben want nu kunnen kinderen ook meebeslissen.

MEDEZEGGENSCHAPS­RAAD

De MR van de Regenboog bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Beide locaties zijn in  de MR vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad is bereikbaar via:
mr@onzeregenboog.nl
(Lees meer)
Een nieuw huishoudelijk reglement is in de maak.

Oudergeleding

Saskia Mouw (W’laan)
Bjørn Volkerink (W’laan)
Roland Jansen (R’laan)
Ti Han Nguyen (R’laan)

Personeelsgeleding

Tineke van Dalfsen
Sharon van Brummelen
Ilse van Helden
Judith Sarpdere
Wijbrand Keuning heeft als adviseur zitting in de MR.
Notulen van de MR.

Stichting Vrienden van De Regenboog

In 1997 is een aantal enthousiaste ouders van basisschool De Regenboog gestart met de Stichting Vrienden van De Regenboog, met als doel het ‘werven van middelen, waaronder gelden ten behoeve van de basisschool De Regenboog, voor activiteiten en (leer)middelen’. De Vrienden van De Regenboog bestaat uit ouders van zowel de locatie Wevelaan als Regentesselaan. De praktijk leert dat de reguliere budgetten vaak niet volstaan om die extra zaken te financieren die het verblijf op deze school zo prettig maken. Meer informatie is te lezen op de website van de stichting.

Reacties zijn gesloten.