Ouder­betrokkenheid


De Regenboog wil graag actief samen werken met ouders. Wij zijn er van overtuigd dat grote betrokkenheid van ouders bij de school, het onderwijs aan de kinderen ten goede komt. Uiteraard denken we hierbij in de eerste plaats aan de belangstelling van de ouders voor het onderwijs aan hun kind(eren). Daarvoor organiseren we rapportavonden en ouderavonden. Maar ook door aan het kind te laten merken dat er belangstelling is voor zijn of haar werk op school. Wat ouderparticipatie betreft, denken we verder aan praktisch ondersteunend werk bij het organiseren van verschillende festiviteiten en klussen in de school.