Ouderraad


De ouderraad is een schakel tussen de ouders en de school. Er wordt regelmatig vergaderd. Bij deze vergaderingen is ook een teamlid en/of een directielid aanwezig.
De ouderraad stelt zich ten doel, door het verrichten van ondersteunende werkzaamheden, bij te dragen aan een optimaal functioneren van de school.

Zij willen dit bereiken door onder meer:

  • het in overleg met de schoolleiding stimuleren en uitvoeren van ouderparticipatiewerkzaamheden;
  • het organiseren van ouderavonden;
  • het in overleg met de schoolleiding beheren van de ouderraadsgelden
  • het stimuleren en uitvoeren van activiteiten rond leerlingenwerving.