Vrienden vd Regenboog

De Stichting “Vrienden van De Regenboog” heeft als doel het ‘werven van middelen, waaronder gelden ten behoeve van de basisschool De Regenboog, voor activiteiten en (leer)middelen’. De praktijk leert dat de reguliere budgetten vaak niet volstaan om die extra zaken te financieren die het verblijf op deze school zo prettig maken.
De Stichting Vrienden van De Regenboog probeert hierin te voorzien door middelen in te zamelen bij bedrijven, ouders/verzorgers en anderen. Verzoeken tot besteding van geldmiddelen van de stichting kunnen gedaan worden door de schooldirectie namens het docententeam, door de ouderraad of door een groep van tenminste 5 ouders. Het bestuur van de Stichting Vrienden van De Regenboog beslist over deze verzoeken. Donaties aan de stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting .