Vrienden

VRIENDEN VAN DE REGENBOOG

Wij zijn een groep actieve ouders met kinderen in verschillende leeftijden op De Regenboog, zowel op de Regentesselaan als op de Wevelaan.
De Stichting bestaat al sinds 1997 en probeert geld in te zamelen om extra dingen voor de school te doen. Dingen die buiten de normale budgetten vallen, maar die de school goed kan gebruiken.
Zo leveren we jaarlijks een bijdrage aan vernieuwing van de schoolbibliotheek,
zodat de boeken in goede staat en up-to-date blijven. Ook dragen we bij aan museumbezoek, het schoolorkest en toneelvoorstellingen. Momenteel proberen we geld bij elkaar te krijgen om de schoolpleinen een opknapbeurt te geven.
Zie verder op onze eigen site.

We zijn voornamelijk afhankelijk van giften van ouders. Ieder jaar vragen wij alle ouders -vrijwillig- een bijdrage te leveren aan de ‘Vrienden van de Regenboog’. Dat kan via
IBAN NL73INGB0004505811,
t.n.v. ‘Vrienden van De Regenboog’ te Utrecht.
Die donaties zijn trouwens aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Zie hiervoor het document op onze website.
Afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting krijg je dus een deel de gift van de belasting terug!

Verder proberen we ook uit andere ‘potjes’ geld te halen, zoals bij het schoolbestuur, de gemeente of het bedrijfsleven. Als je zelf een idee hebt voor verbetering op en rond de school;
Via dit formulier kun je samen met vier andere enthousiaste ouders een aanvraag indienen bij de Stichting.

Wij nemen dan contact op om te kijken of het idee uitgevoerd kan worden.

Stichting Vrienden van De Regenboog
IBAN NL73INGB0004505811
Postadres: Regentesselaan 70
3571 CG Utrecht
e-mailadres: vrienden@onzeregenboog.nl
KvK-nr: 266205
Statutaire naam:
Stichting Vrienden van de protestants christelijke basisschool ‘De Regenboog’
Informatie KvK / jaarverslag