Activiteiten

KUNSTEDUCATIE & PROJECTEN

De Regenboog investeert in Kunstonderwijs. Alle groepen werken gedurende een periode met een vakdocent van het Utrechtse Centrum voor de Kunsten.
Wij vinden het belangrijk om kinderen binnen onze school kennis te laten maken met het rijke kunstaanbod in de stad en hopen zo de kinderen te inspireren.
Onderstaand programma betalen wij vanuit subsidieaanvragen bij de Gemeente Utrecht en vanuit de Rijksvergoeding versterking kunst en cultuur.
Meer lezen

PODIUMDAGEN

Elke groep geeft in de loop van het jaar een voorstelling op het eigen podium voor hun ouders en de leerlingen van school.
Meer lezen

SCHOOLKOOR en SCHOOLORKEST

Tot de Kerst is er het schoolorkest voor liefhebbers uit groep 5t/m 8. Het schoolorkest oefent op  de maandag op locatie Regentesselaan.  De kinderen van beide locaties kunnen daaraan deelnemen.

Na de Kerst start het schoolkoor voor leerlingen van groep 3-6. Het koor oefent  ook op de maandag, maar dan op de beide locaties.

Het koor en het orkest staan onder leiding van Monika Marlissa.

Feestdagen en overige activiteiten

Sinterklaas
Start op maandag 19 november. Het sinterklaasfeest is op woensdag 5 december. Op donderdag 6 december is er dan een speelgoed-uurtje voor groep 1-2.

Kerst
In de maand december staan alle groepen stil bij het kerstfeest. We werken toe naar een feestelijke afsluiting op donderdag 20 december. Alle kinderen eten dan ’s avonds op school; de viering vindt in de eigen groep plaats. Via de nieuwsbrieven en/of Schoudercom krijgt u in de loop van het jaar meer informatie. De kerstvakantie start op vrijdag 21 december om 12.00 uur.

Nieuwjaar
Op maandag 7 januari is er op beide locaties een kort moment aan het begin van de dag dat we elkaar een fijn jaar wensen. We doen dat dit jaar in de klas zelf. Komt u ook even?

Pasen
Start maandag 15 april. Afsluiting is op donderdag 18 april met een paasviering en een lunch in de klas. Hierna start de gecombineerde paas- en meivakantie. Meer informatie daarover via de nieuwsbrief in de loop van de cursus.

Sport
In januari organiseren we het dam- en schaaktoernooi voor kinderen van groep 5-8.
Het schoolvoetbal vindt plaats op woensdagmiddagen in april en het schoolkorfbaltoernooi is op twee vrijdagmiddagen in april. Op vrijdag 12 april houden we de Koningsspelen voor  alle groepen. De avondvierdaagse is van  3 t/m 6 juni (Utrecht) en 4 t/m 7 juni (De Bilt).

Andere thema’s

We beginnen het jaar met een Kanjerweek, waarbij er extra aandacht is voor de omgangsvormen in en buiten de klas. In oktober vieren we de Kinderboekenweek. In november doen we mee aan Operatie Schoenendoos. Deze actie is in november 2018 voor alle kinderen. Wie wil vult een doos met speelgoed en andere leuke zaken voor kinderen elders op de wereld die veel minder hebben.

Reacties zijn gesloten.