Informatie voor Ouders

Informatie voor ouders

Informatieavonden

Aan het begin van elk schooljaar worden er per groep informatieavonden gehouden over hoe we gaan werken in de verschillende groepen.

Nieuwe ouders

open les ochtenden

Regentesselaan
7 november en 13 maart (8.45 u -10.15 u)

Wevelaan
14 november en 20 maart (8.45 u-10.15 u)

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om één van deze dagen bij te wonen, dan kunt u ook een andere afspraak maken.

Rapporten en 10-minutengesprekken

Afstemmingsgesprekken: 10-13 september.

Winterrapport mee op 15 februari.
Van 18-21 februari: 10 minuten gesprekken voor de groepen 1-7.
In verband met de verwijzing naar het VO zijn er op een ander moment gesprekken over de kinderen uit groep 8.
Zomerrapport mee op 16 juli.

Overige zaken

Kinderpostzegels: 27 september en vanaf begin november.
Muziekavond: 30 januari op de Regentesselaan om 19.00 uur.
Cito eindtoets voor groep 8: 16-18 april.
Afscheidsavond groep 8W: 12 juli.
Afscheidsavond groep 8R: 16 juli.
Afscheidsavond groep 8 (7-8 R): 15 juli

schoolreis en schoolkamp

Het dagje uit voor de groepen 1 en 2 is dit jaar op woensdag 26 juni.
De schoolreis voor de groepen 3W t/m 6W en 3R t/m 7R is dit jaar op maandag 24 juni.
De kampweek voor de groepen 8R en 7/8W is van 11 t/m 14 juni.
Alle data zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van bus en kamplocatie.

Reacties zijn gesloten.