Informatie voor Ouders

Informatie voor ouders

Informatieavond door leerkrachten

groepen 1/2: 5 september
groep 3 en 4: 5 september
groep 5, 6, 6/7 en 7R: 7 september
groep 7/8 en 8R: 5 oktober

openlesochtenden

Regentesselaan
8 november en 14 maart
8.45-10.15 uur.

Wevelaan
15 november en 21 maart
8.45-10.15 uur.

Rapporten en 10-minutengesprekken

Afstemmingsgesprekken: 19-21 september.

Winterrapport mee op 16 februari.
Van 20-22 februari: 10 minuten gesprekken voor de groepen 1-7.
In verband met de verwijzing naar het VO zijn er op een ander moment gesprekken over de kinderen uit groep 8.
Zomerrapport mee op 10 juli.

Overige zaken

Kinderpostzegels: 27 september en vanaf begin november.
Muziekavond: 30 januari op de Regentesselaan om 19.00 uur.
Cito eindtoets voor groep 8: 17-19 april.
Afscheidsavond groep 8W: 6 juli.
Afscheidsavond groep 8R: 10 juli.

schoolreis en schoolkamp

Het dagje uit voor de groepen 1 en 2 is dit jaar op woensdag 21 juni.
De schoolreis voor de groepen 3W t/m 6W en 3R t/m 7R is dit jaar op dinsdag 19 juni.
De kampweek voor de groepen 8R en 7/8W is van 15t/m 18 mei.
Alle data zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van bus en kamplocatie.