Aanmelden

Bezoek altijd eerst een van onze informatie-ochtenden. Een overzicht van data en locaties vindt u hier.

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2018:
U meldt uw kind rechtstreeks aan bij de basisschool, bij ons dus. Gebruik hiervoor dit aanmeldformulier. U kunt het aanmeldingsformulier ingevuld mailen naar: administratie@onzeregenboog.nl. Na ontvangst van dit formulier en bevestiging vanuit onze kant, is uw kind officieel ingeschreven op de Regenboog.
Let op: insturen van het aanmeldformulier is dus nog geen definitieve inschrijving. Deze is pas definitief na onze bevestiging.
Per jaar kunnen er 30 kinderen per locatie ingeschreven worden. Als er meer aanmeldingen zijn dan plekken op onze school, hebben broertjes/zusjes en kinderen die binnen ons postcodegebied wonen voorrang. Het postcodegebied voor de locatie Regentesselaan is 3571 en voor de locatie Wevelaan zijn dat 3571 en 3573.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2018:
De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u vanaf 1 juli 2021 via de website: naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school (30 per locatie), dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang vindt u op de website naardebasisschool.utrecht.nl

Is uw kind ouder dan 4 jaar:
Als uw kind nu al 4 jaar is, op een andere school zit en bij ons wil (zij)instromen, bespreken we dat graag persoonlijk. U kunt hiervoor contact opnemen via administratie@onzeregenboog.nl of ons bellen op de betreffende locatie.