Aanmelden

Belangstelling tonen / vooraanmelden

U kunt uw kind aanmelden op onze school als uw kind drie is. Daarvoor kunt u wel uw belangstelling voor onze school kenbaar maken. Dat kan via het vooraanmeldingsformulier. Wanneer u uw belangstelling kenbaar heeft gemaakt, nemen wij rond de derde verjaardag van uw kind contact op of u uw kind wilt aanmelden op onze school. In de tussentijd bent u ook welkom op een van onze rondleidingen. Aan een vooraanmelding kunt u geen rechten ontlenen.

Aanmelding
Als uw kind drie is geworden, kunt u uw kind aanmelden op onze school via dit inschrijfformulier. Ook dient u een kopie van het BSN nummer van uw kind bij te voegen.
Het is verstandig om uw kind tijdig aan te melden. Voor broertjes/zusjes is altijd plaats, mits tijdig aangemeld.
Beide formulieren kunt u ondertekend sturen naar onderstaande adressen. U ontvangt daarna een ontvangstbevestiging van ons.

U kunt het formulier uitprinten en ondertekend sturen naar:
Basisschool De Regenboog

Regentesselaan 70
3571CG Utrecht
of
Wevelaan 2
3571XS Utrecht