Aanmelden

  • U kunt uw kind aanmelden via dit inschrijfformulier.
  • Dit formulier moet volledig en per kind ingevuld worden. Ook dient u een kopie van het BSN nummer van uw kind bij te voegen.
  • U kunt het formulier uitprinten en ondertekend sturen naar:
    Basisschool De Regenboog
    Regentesselaan 70
    3571CG Utrecht
    of
    Wevelaan 2
    3571XS Utrecht
  • Het is verstandig om uw kind tijdig aan te melden. Dit laatste geldt ook voor broertjes en zusjes. Broertjes en zusjes worden uiteraard geplaatst.
  • Na ontvangst van het voor aanmeldingsformulier beoordelen wij vervolgens binnen vier weken of uw kind definitief geplaatst kan worden.
  • U krijgt dan een bevestiging van de ontvangst van de inschrijving en weet dan meteen of uw kind definitief geplaatst is of dat het op de wachtlijst staat.
  • U dient vervolgens schriftelijk aan te geven of u de plaats accepteert. Bij het terugsturen van deze brief verklaart u ook de eventuele inschrijving van uw kind op een andere school ingetrokken te hebben.