Wachtlijst

Per jaar kunnen er 32 kinderen per locatie worden geplaatst op De Regenboog.
Als het aantal beschikbare plaatsen voor vooraanmelding al is bereikt of als u buiten het wervingsgebied van de school woont, wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.