Kanjerschool

Wij vinden een goed en veilig pedagogisch klimaat zeer belangrijk. Om die reden werken wij met de kanjertraining. Het belangrijkste doel van de kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Vertrouwen in- en respect voor elkaar staan centraal.
In iedere groep wordt de kanjertraining gegeven door de groepsleerkracht. Zij zijn hiervoor opgeleid door het Kanjerinstituut.

De regels van de kanjertraining gelden voor de hele school (leerlingen, ouders en team).
De belangrijkste afspraken zijn:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit
  • Niemand doet zielig


wilt u meer weten over de Kanjertraining? Ga dan naar hun website www.kanjertraining.nl