Verrijking- en plusgroepen

Verrijking en plusgroepen


Er zijn leerlingen die makkelijk en snel leren. Die leerlingen bieden we in de groep ‘verrijking’ aan. Hiermee worden zij meer uitgedaagd en aangesproken op hun eigen ontwikkelingsniveau. Daarnaast werken wij met aparte plusklassen. Er is per locatie een plusgroep voor kinderen uit groep 1- 2, 3-5 en 6-8
Deze zijn bedoeld voor die kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben dan in de groep aangeboden kan worden. Deze kinderen krijgen meer uitdagende leerstof, aangeboden door een gespecialiseerde leerkracht.