Zorgstructuur

De Regenboog kent een uitstekende zorgstructuur. We houden van alle leerlingen de ontwikkeling bij. Dat is de basis om bij sommige kinderen extra hulp te bieden of andere kinderen meer uitdagend werk te geven.

Handelingsgericht werken
Op De Regenboog werken we handelingsgericht. Dat betekent dat we samen met ouders en leerlingen proberen tot een zo goed mogelijke aanpak te komen. We werken doelgericht. Om die reden starten we het schooljaar ook met een afstemmingsgesprek tussen leerkracht, leerling en ouder; wat willen we bereiken en wat hebben we nodig om dat te bereiken?

Groepsbespreking en groepsplan
Aangezien niet alle leerlingen dezelfde instructie en leertijd nodig hebben, bieden we de leerstof op drie verschillende niveaus aan. In het groepsplan worden deze instructiegroepen genoteerd met de daarbij behorende doelen. Meerdere keren per jaar bespreekt de leerkracht het groepsplan met de intern begeleider. Tijdens deze bespreking kijken zij samen wat al goed gaat en wat verbeterd kan worden.
Meer lezen over zorgstructuur? Zie het schoolondersteuningsplan