Motto

Het motto van De Regenboog is samen –vieren- leren- spelen

Samen
Eén van de sterke punten op onze school is samenwerking. Waar mogelijk, worden activiteiten samen gedaan. Dat kan samen met ouders, leerkrachten en kinderen zijn, maar ook werken kinderen onderling, zowel binnen als buiten de groep samen aan opdrachten, sport- en spelactiviteiten en feesten.
Vieren
De Regenboog is een christelijke ontmoetingsschool. De basis vormt het Christendom, en van daaruit wordt gekeken naar de andere religies en levensovertuigingen. De Regenboog komt in het Bijbelverhaal van Noach voor. Maar we vieren niet alleen vanuit onze Christelijke identiteit, maar ook tijdens allerlei festiviteiten die de school organiseert komt dit terug.
Leren
Uiteraard wordt er op onze school ook het nodige geleerd. Dat gebeurt met moderne methodes en met leerkrachten die goed gekwalificeerd zijn. Zo hebben we voor alle cognitieve vakgebieden, zoals rekenen, lezen en taal, specialisten in huis. Dat vertaalt zich naar de resultaten die bovengemiddeld zijn.
Spelen
De Regenboog is veelkleurig. Zo willen wij ook zijn; niet alleen als schoolbevolking, maar ook als team. De Regenboog is een spel aan de hemel waar regen en zonneschijn elkaar raken. Spel is belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Samen spelen is de basis van vele activiteiten.

Een verdere uitwerking van ons motto vindt u hier.