Team

Op de Regenboog werken in het schooljaar 2018-2019 de volgende personen:

De Regenboog is een opleidingsschool en hiervoor gecertificeerd. Wij vinden het belangrijk dat studenten de gelegenheid krijgen praktijkervaring op te doen. Op de Regenboog komt u vooral stagiaires van de PABO Marnix Academie tegen (opleiding leraar basisonderwijs). Daarnaast zijn er ook stagiaires van het ROC ASA bij ons op school aanwezig (opleiding onderwijsassistent of zorg en welzijn).

Juf Andel

leerkracht groep 3 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (Wevelaan)

Meester André

Conciërge maandag t/m vrijdag

Juf Antoinette

Leerkracht groep 1-2 (boefjes) op maandag t/m vrijdag (Wevelaan)

Meester Arie

Leerkracht groep 7-8 op maandag en dinsdag (Regentesselaan)
Coördinator bovenbouw
ICT (Regentesselaan, Wevelaan)

Juf Astrid

Leerkracht groep 3 op maandag (Wevelaan), donderdag en vrijdag (Regentesselaan)

Juf Carmen

Vakleerkracht gymnastiek
Interne begeleider Wevelaan

Juf Corinta

Leraarondersteuner op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Juf Dagmar

Leerkracht groep 4 op maandag en dinsdag (Regentesselaan), woendsdag groep 1-2 Zon (Regentesselaan)

Juf Debby

Leerkracht groep 1-2 Ster op maandag en dinsdag (Regentesselaan)
Leerkracht groep 1-2 Rakkers op woensdag (Wevelaan)

Juf Erika

Leerkracht groep 1-2 zon op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (Regentesselaan)

Juf Gina

Leerkracht groep 5 op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag (Regentesselaan)
Gedragsspecialist
Kanjercoördinator

Meester Henk

Leerkracht groep 5-6 op woensdag, donderdag en vrijdag (Wevelaan)
Locatieleider Wevelaan
Coördinator ICT Wevelaan

Juf Homeira

Onderwijsassistent op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Juf Ilse

Leerkracht groep 7-8 maandag t/m vrijdag (Wevelaan)
Coördinator Rekenen

Juf Ineke

Locatieleider Regentesselaan
Coördinator opleidingen
Begeleiding plusgroepen

Juf Inge

Leerkracht groep 8 op maandag, dinsdag en woensdag (Regentesselaan)

Juf Janneke

Invalkracht alle groepen

Juf Jessica

Leerkacht groep 6 maandag t/m vrijdag (Regentesselaan)

Juf Jorien

Leerkracht groep 8 op donderdag en vrijdag (Regentesselaan)
Intern begeleider Regenteselaan

Juf Judith

Leerkracht groep 1-2 Rakkers op maandag, dindag, donderdag en vrijdag (Wevelaan)

Juf Karin

Leerkracht groep 1-2 Maan op maandag, dinsdag en woensdag (Regentesselaan)

Coördinator onderbouw

Juf Karin

Leerkracht groep 1-2 Ster op woensdag, donderdag en vrijdag (Regentesselaan)

Juf Lisette

Leerkracht groep 5 op donderdag (Regentesselaan)
Leerkracht groep 5-6 op maandag (Wevelaan)

Juf Margitta

Leraar ondersteuner op maandag t/m vrijdag

Juf Marina

Coördinator Lees- en spellingbeleid / remedial teaching

Juf Marleen

Leerkracht groep 3 op maandag, dinsdag en woensdag (Regentesselaan)
Coördinator middenbouw

Meester Reitz

Vrijwillige ondersteuning (Wevelaan)

Juf Riek

Vrijwillige ondersteuning (Regentesselaan)

Juf Sanne

Leerkracht groep 1-2 Maan op donderdag en vrijdag (Regentesselaan)

Juf Savritie

Leerkracht groep 4 op maandag t/m vrijdag (Wevelaan)

Juf Sharon

Leerkracht groep 7 op maandag t/m vrijdag (Regentesselaan)

Juf Simone

Leerkracht groep 7-8 op woensdag, donderdag en vrijdag (Regentesselaan)

Juf Tineke

Leerkracht groep 4 op woensdag, donderdag en vrijdag (Regentesselaan)
Coördinator Taalbeleid

Meester Wijbrand

Bovenschools directeur