Visie

De Regenboog is een veilige school waar kinderen leren eigenaar te worden van hun leerproces. Kinderen krijgen basisvaardigheden aangeleerd om hun taken uit te voeren. Van daaruit groeien ze in zelfstandigheid, creativiteit en verantwoordelijkheid.
Wij richten ons op de toekomst, waarbij kinderen op een rijke manier leren. Zo bereiden we ze voor op een snel veranderende samenleving.

Kernbegrippen hierbij zijn:

Sociale en culturele vaardigheden
Goede sociale vaardigheden zijn de basis van waaruit we met elkaar omgaan op De Regenboog. In een sfeer van begrip en respect mag iedereen zichzelf zijn en is er ruimte en aandacht voor culturele verschillen.
Zelfsturing
De kinderen groeien in zelfstandigheid en leren verantwoordelijk te zijn voor hun werk, de materialen en de werkomgeving. In vertrouwen geeft het team de kinderen ruimte om hun werk te plannen en initiatieven te nemen.
Samenwerken
De kinderen leren om samen te werken, met elkaar te overleggen, taken te verdelen en oplossingen te zoeken, waarbij ze rekening houden met onderlinge verschillen.
Digitale geletterdheid
De maatschappij is in grote mate gedigitaliseerd. We bereiden de kinderen hierop voor door hen basisvaardigheden aan te leren, door hen mediawijs te maken als het gaat om het kritisch omgaan met informatie en sociale media en hen kennis te laten maken met programmeren.