Ouderportaal


Het ouderportaal in Parnassys is voor een deel opengezet. Elke ouder krijgt hiervoor een inlogcode. U heeft inzage in de absentenregistratie van uw kind, de CITO toets gegevens en de gespreksverslagen. Wij hebben besloten om in de periode dat we CITO toetsen afnemen het ouderportaal tijdelijk dicht te doen. Dit geeft de leerkrachten de gelegenheid om in die periode de nieuwe gegevens, na het nakijken, rustig in te voeren. Dit houdt in dat in de maanden januari tot meegeven winterrapport en van begin juni tot meegeven zomerrapport, het ouderportaal dicht zal zijn. Als u nog niet over een inlogcode beschikt voor het ouderportaal kunt u een mail sturen naar info@onzeregenboog.nl.