Schoudercom


Alle communicatie tussen school en thuis gaat via Schoudercom. Schoudercom staat voor school – ouders – communicatie. Via Schoudercom ontvangt u regelmatig, via de leerkracht of directie, informatie betreffende de groep of school zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor ouderavonden of gesprekken. Nieuwe ouders krijgen een uitnodigingsmail zodra het kind vier jaar is geworden.